Tietoturvaseloste

 Escape Room Strömforsin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Hutfel Oy / Escape Room Strömfors 
Y-tunnus: 3087153-6
Yhteystiedot: Lapinkyläntie 417b 07870 Skinnarby
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Escape Room Strömfors
Esa Huttunen
Lapinkyläntie 417b 07870 Skinnarby
0407739449
info@escaperoomstromfors.fi
Ylläolevat tiedot ovat myös tietosuojavastaavan yhteystiedot.

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden yritykselle antamia tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
- asiakassuhteen hoitaminen- palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja joskus osoitetiedot
Asiakastiedot: tiedot ostetuista palveluista, tiedot ajanvarauksista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Hutfel Oy / Escape Room Strömfors
Esa Huttunen
Lapinkyläntie 417b 07870 Skinnarby
0407739449
info@escaperoomstromfors.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa maksutta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevia tietoja.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat:
- verkkosivusto www.escaperoomstromfors.fi
- ajanvaraussivusto https://slotti.fi/booking/escaperoomstromfors 
- https://www.facebook.com/escaperoomstromfors
- Asiakkaan liikkeessä mahdollisesti antamat tiedot.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
- Asiakkaalta itseltään arvontojen tai muiden kilpailujen yhteydessä
- Asiakkailta paperilomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovumme tietoja eri palveluntarjoajille eri käyttötarkoituksia varten. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Teonos oy (Slotti -ajanvaraus)
Slotti palvelimen varauskalenterin asiakastiedot tyhjennetään yksi kuukausi varsinaisen varatun ajan jälkeen.

  8. Käsittelyn kesto
  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Escape Room Strömforsin työntekijät.
  Asiakasrekisteriin on pääsy myös kohdassa 6. mainittujen yritysten työntekijöillä tarpeen mukaan esimerkiksi laskutusepäselvyyksien selvittämiseksi.
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
  Rekisterinpitäjän henkilökunta on salassapitovelvollinen yrityksen ja asiakkaan tietojen osalta.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Verkkosivujen cookies / evästeet

Kolmannet osapuolet (Facebook, Google) voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustosta ja käyttää näitä tietoja mittauspalvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä mainoksen kohdennukseen tarvittavien tietojen keräämisestä ja käytöstä ja tehdä kyseinen valinta osoitteesssa www.aboutads.info/choices.

Sivuillamme on Facebookin sekä Googlen evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan heidän palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä: Lisätietoa Google Analytics privacy overview ja Opt out of Google Analytics tracking

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme AdWord -palvelun tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

Lisätietoa: www.aboutcookies.org